درمان خانگی سریع و راحت درد گوش و وزوز گوش ها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

درمان خانگی سریع و راحت درد گوش و وزوز گوش ها

عکس, درمان خانگی سریع و راحت درد گوش و وزوز گوش ها

برای تسکین درد گوش، حبه سیری را گرم کرده و در مجرای گوش قرار دهید که در درمان مجرب است .

برای درمان وزوز گوش با قطره‌چکان، ۳ قطره روغن بادام تلخ در هر گوش چکانده شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر