درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

عکس, درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

اگر شست دست شما به هر دلیلی چون در رفتگی ، پارگی تاندون ، رشد کیست در انگشت ،ضربه و صدمه درد میکند می توانید از این حرکات ورزشی درمانی برای درمان آن استفاده کنید. این ورزشها را درست انجام دهید تا درد شما کاهش پیدا کرده و خوب شود. این ورزش ها ، تمرینات قوی شدن انگشتان دست برای عضلات انگشت شست و برای کشیدگی تاندون انگشت شست دست و برای عصب انگشت شست دست مناسب هستند.

*حرکت اول : برای تقویت عضلات انگشتان دست و کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی شستی که درد می کند، می توانید نوک همه انگشتان دست را به هم بچسبانید. حالا یک باند کشی دور انگشتان قرار دهید. سعی کنید انگشت سشت دست را از بقیه انگشتان دور کنید. موقع این کار کمی احساس فشار و تنش در شست باید احساس کنید. دوباره شست را به بقیه انگشتان بچسبانید. شما می توانید در یک ست ده تایی این تمرین را برای هر دو دست انجام دهید.مانند تصویر زیر

عکس, درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

*حرکت دوم : یک توپ کوچک نرم، خمیر بازی گلوله شده، ابزارهای تقویت دست که معمولا ژله ای هستند و یا چیزی مشابه دیگری را در دستی نگه دارید که شست آن دردناک است. توپ را بین انگشتان خود فشار دهید. ۶ ثانیه در همین حالت مکث کنید. سپس به حالت استراحت برگردید. این حرکت را برای هر دست ۱۰ مرتبه تکرار کنید. مانند تصویر زیر

عکس, درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

*حرکت سوم : نوک انگشت شست خود را به نوک انگشت سبابه بچسبانید و کمی سر انگشتان را به یکدیگر فشار دهید. ۵ ثانیه با همین فشار مکث کنید. دوباره انگشتان را به حالت اول برگردانید. می توانید این تمرین را در یک ست ده تایی برای انگشت شستی که درد می کند انجام دهید. همچنین این تمرین را برای تقویت شست دست دیگر هم می توانید تکرار کنید. مانند تصویر زیر

عکس, درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

*جرکت چهارم :سعی کنید اشیاء ریزی مثل تیله، سکه، دکمه و … را روی زمین یا میز پخش کنید. سعی کنید با دو انگشت اشاره و انگشت شستی که درد می کند تمام این اشیاء را بردارید و در طرف دیگر میز بگذارید. بدون مکث دوباره اشیاء جابه جا شده را سر جای اول خود برگردانید. این تمرین را ۵ دقیقه پشت سر هم انجام دهید. می توانید دو بار در روز این تمرین را برای هر دو دست تکرار کنید.

عکس, درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

حرکت پنجم : نوک انگشت شستی که درد می کند را به نوبت به نوک انگشتان دیگر تماس دهید. ۱۰ بار این کار را تکرار کنید. نوک انگشت شست باید نوک همه انگشتان آن دست را برای کمتر از یک ثانیه لمس کند. مانند تصویر زیر

عکس, درمان درد شست دست با این تمرینات ورزشی عکس دار

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر