درمان دیابت و قند بالا در طب سنتی و گیاهی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

درمان دیابت و قند بالا در طب سنتی و گیاهی

عکس, درمان دیابت و قند بالا در طب سنتی و گیاهی

در طب سنتی ایران از تعداد بسیار زیادی از گیاهان و مواد معدنی در درمان دیابت استفاده می‌شد‌.

گیاهانی نظیر گلنار‌، گل محمدی‌، اسفرزه، شیرین‌بیان‌، خرفه‌، گشنیز‌، کاهو‌، ترشک و موادی نظیر صمغ عربی و تباشیر در بین این گیاهان کاربرد بیشتری داشته‌اند.

مطالعات حیوانی و تعدادی مطالعه انسانی بر تعدادی از این گیاهان انجام شده و اثرات کاهنده گلوکز خون را نشان داده است. اگرچه برخی از درمان‌های سنتی در بررسی‌های علمی نوین‌ نیز آزمون شده و مورد تأیید واقع شده‌اند ولی نیاز به مطالعات بیشتر برای اثبات اثربخشی و ایمنی این‌ دستورات دارویی در انسان وجود دارد .در صورت اثبات اثربخشی و ایمنی‌، استفاده از روش‌های طبی سنتی و بومی کشور در کنار روش‌های جدید یا به تنهایی می‌تواند مد‌نظر قرار گیرد‌.‌

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر