درمان زیگیل های مزمن با قرص سایمتدین

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

درمان زیگیل های مزمن با قرص سایمتدین

عکس, درمان زیگیل های مزمن با قرص سایمتدین
اگر شما مدت هاست که درگیر زگیل هستید و با لیزر کردن و سوزاندن زگیل  باز هم پس از مدتی زگیل ها نمایان می شوند بهتر است از دارویی که به شما معرفی می کنیم استفاده کنید. سایمتدین خوراکی که در اصل برای درمان بیماری های معده و کاهش اسید معده تجویز می شود اما می تواند روی زگیل های متعدد نیز تاثیر داشته باشد. . سایمتدین خوراکی یک روش درمانی بی خطر در زگیلهای متعدد معمولی است که موفقیتهای درمانی نیز داشته ولی هنوز به صورت یک درمان معمول مورد استفاده قرار نگرفته است . این مطالعه با هدف تعیین میزان اثر سایمتیدین در درمان زگیلهای معمولی متعدد مقاوم انجام گرفته است .مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سویه کور در سال ۸۰ – ۱۳۷۹در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان بر روی دو گروه ۴۲ نفری بیماران که از نظر تعداد ، محل و نوع زگیل همسان و به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم شدند، انجام شد . درگروه اول روزانه ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سایمتدین خوراکی روزانه به مدت ۳ ماه از دارونما استفاده شد . هر دو گروه ۳ ماه بعد از مصرف دارو ارزیابی بالینی شدند . نتایج حاصله جمع آوری و از آزمون کای دو جهت تفسیر نتایج استفاده شد .
در گروه مورد ۸ بیمار (۱۹%) بهبودی کامل ، ۷ بیمار (۱۷%) بهبودی نسبی و ۲۷ بیمار (۶۴%) عدم بهبودی و در گروه شاهد ۵بیمار (۱۲%) بهبودی کامل ، ۳ بیمار(۷ %) بهبودی نسبی و ۳۴ بیمار (۸۱%) عدم بهبودی داشتند که با آزمون کای دو بین مصرف دارو و بهبودی در هر دو گروه ارتباط معنی دار وجود نداشت (P>0.05) ، اما در تفکیک بیماران به زیر گروههای سنی ۱۲ سال و کمتر و بالای ۱۲ سال دیده شد که در گروه مورد در هر دو زیر گروه سنی بین سن بیماران و درمان با سایمتدین ارتباط معنی دار وجود نداشت (P>0.05) ، اما در گروه شاهد در گروه سنی ۱۲ و زیر ۱۲ ساله ، بین سن بیماران و درمان با دارونما ارتباط معنی دار مشاهده شد (P>0.013) . مطالعه نشان داد که اثربخشی سایمتدین بیشتر از دارونما نیست که با نتایج سایر مطالعات قابل مقایسه است ، اما پاسخ گروه سنی ۱۲ و زیر ۱۲ ساله ها در گروه شاهد به دارونما در مطالعه ما حاکی از آن است که مانند بعضی بیماریهای پوستی از جمله کهیر مزمن ، ریزش موی منطقه ای ولیکن پلان که به دارونما پاسخ می دهند ، بایستی در درمان زگیل بچه ها نیز پاسخ به دارونما مورد توجه قرار گیرد.
سرکه سیب به عنوان سالیسیلیک اسید در نظر گرفته می شود. اسید سالیسیلیک یک روش درمان معمول زگیل است که پوست آلوده را لایه برداری می کند. سرکه همچنین ویژگی های ضدمیکروبی طبیعی دارد، که ممکن است به مبارزه با اچ پی وی کمک کند، اما مطالعات بیشتری لازم است.برای امتحان آن، دو نسبت سرکه سیب و ۱ نسبت آب را مخلوط کنید. یک تکه پنبه را با این مخلوط خیس کنید. روی زگیل بگذارید و آن را بپوشانید.به مدت سه تا چهار ساعت بگذارید تا بماند.همیشه سرکه سیب را با آب رقیق کنید. اسیدیته بالایش ممکن است باعث ایجاد سوزش و سوختگی های شیمیایی شود. هم چنین آن را بر روی زخم های باز اعمال نکنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر