درمان کرونا با بیمه و بدون بیمه چقدر تمام می شود

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

درمان کرونا با بیمه و بدون بیمه چقدر تمام می شود

عکس, درمان کرونا با بیمه و بدون بیمه چقدر تمام می شود
خوشبختانه بیمه بیماری کرونا را تحت پوشش قرار میدهد و مقدار زیادی از هزینه های درمان با کرونا را پرداخت می کند. هزینه‌های بستری مبتلایان کرونا در بخش دولتی به طور میانگین ۸۶ میلیون ریال تمام می‌شود که ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان آن توسط سازمان پرداخت می‌شود مریض باید یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان پرداخت کند. پوشش بیمه‌ای داروی “رمدسیویر” تا سقف قیمت ۷۰۰ هزار تومان انجام می‌گیرد. بسته به نیاز بیماران به بستری در ICU این هزینه‌ها بیشتر نیز خواهد شد.
تعرفه آزمایش PCR در بیمارستان دولتی ۲،۵۲۱،۰۷۵ ریال است که سهم پرداختی سازمان در بخش سرپایی ۷۰ درصد (۱،۷۶۴،۷۵۳ ریال) و در بخش بستری ۹۰ درصد (۲،۲۶۸،۹۶۸ ریال) است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر