در خواب سرما خورده بودم تعبیرش چیست

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

در خواب سرما خورده بودم تعبیرش چیست

عکس, در خواب سرما خورده بودم تعبیرش چیست

سرماخوردگی در خواب چه تعبیری دارد ؟ اگر شما در خواب ببینید که آبریزش بینی دارید تعبیر خوبی دارد و آن این که دارای فرزند می شوید ، یا وام و قرض شما پرداخت می شود و یا بیماری دارید که درمان می شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر