یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

در خواب نذری می دادم تعبیرش چیست

عکس, در خواب نذری می دادم تعبیرش چیست

در خواب نذری دادن نشانه ی خوبی است و نشانه ی نیکی کردن و احسان می باشد و دلیلی است بر بزرگواری شما در دنیا و رستگاری در آخرت. اما آگر در خواب دید نذر خود را به مشرک وناصالح ادا می کند نشان از این است مقداری از مال خود را تباه می کند.

آگر در خواب دید نذر خود را به مشرک وناصالح ادا می کند نشان از این است مقداری از مال خود را تباه می کند.

دیدن سفره نذری مانند سفره حضرت ابالفضل (ع) یا هر سفره نذر دیگر در خواب به صورت کلی نیکو خواهد بود. جزییات اینگونه خواب‌ها در تفاسیر آن بسیار تاثیر گذار است.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر