دسته چک برای این افراد ممنوع است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دسته چک برای این افراد ممنوع است

عکس, دسته چک برای این افراد ممنوع است

دسته چک داشتن برای همه افراد نیست و بعضی از داشتن آن محروم هستند. این دسته از افراد چه کسانی هستند ؟

*اشخاصی که حساب‌ جاری آن‌ها به دلایل قانونی یا بنا به تصمیم مرجع قضایی مسدود شده و برداشت پول از آن ممنوع است، به ‌استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب‌جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب‌ جاری وی امکان‌پذیر است.
*اشخاص ورشکسته
*اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
*افرادی که قادر به پرداختآن چیزی که محکوم‌ به آن هستند، نباشند.
*وکیل/نماینده صادرکننده (امضاء کننده) چک برگشتی (رفع سوءاثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون
*اشخاصی که بنا به رای قطعی مراجع قضایی، بر حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته‌ چک محکوم شده‌اند
*اشخاص ورشکسته، معسر (ناتوان) از پرداخت بدهی یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب از جمله شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به گرفتن دسته ‌چک می‌کنند.
*شخصی که کم‌تر از مجموع تعداد برگه‌های آخرین دسته‌ چک داده شده به وی، به بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر