دلایل رنگ نگرفتن موها با رنگ مو را بدانید

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دلایل رنگ نگرفتن موها با رنگ مو را بدانید

عکس, دلایل رنگ نگرفتن موها با رنگ مو را بدانید
موهای خود را رنگ گذاشته اید و از سالم بودن رنگ موی خود اطمینان دارید اما موهای شما رنگ نگرفته است ؟ پاسخ این است : رنگ موهایتان تعیین‌کننده این است که رنگ موی جدید جذب کوتیکول مو می‌شود یا خیر. برای مثال، اگر رنگ بیس موهایتان تیره (لول ۳ یا قهوه‌ا‌‌‌ی لول ۴) باشد و شما از رنگ روشن (بلوند لول ۹ یا ۸) روی آن‌ها استفاده کنید، موهایتان همچنان مشکی می‌ماند و شما تفاوتی بعد از رنگ کردن موهایتان نخواهید دید. برای رفع علت رنگ نگرفتن مو در رابطه با این موضوع، باید سایه‌های رنگی انتخاب کنید که نزدیک به هم هستند. برای مثال، اگر موهای قهوه‌ای تیره با لول ۳ دارید، از رنگ قهوه‌ای متوسط با درجه ۵ استفاده کنید. اگر موهای قهوه‌ای با لول ۴ دارید، به سراغ رنگ قهوه‌ای روشن لول ۶ بروید. حداکثر تفاوت بین رنگ موهایتان و رنگ انتخابی باید ۲ درجه باشد. پس، با مشخص کردن بیس رنگ موهای خود، ۲ شماره به آن اضافه کنید تا سایه مناسب را برای روشن کردن موهایتان بخرید. البته فراموش نکنید که انتخاب رنگ و سایه اشتباه، بزرگترین علت نگرفتن رنگ مو محسوب می‌شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر