یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

دلرباترین اسمهای دختر که با چ و ج شروع می شوند

عکس, دلرباترین اسمهای دختر که با چ و ج شروع می شوند

چکامه : شعر به ویژه قصیده.

چکاوک : پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.

چکاوه : چکاوک

چوک : چشمه

چیترا : نژاد

چیچک : گل

جوانه : جوان، جوانی، روی

جواهر : هر یک از سنگهای گرانبها مانند یاقوت و زمرد

چیستا :  نام جوانترین دختر زرتشت، ایزد دانش

چشمه : مکانی که آب زیرزمینی در آنجا به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می‌شود.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر