دلیل گز گز کردن دست در جوانی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دلیل گز گز کردن دست در جوانی

عکس, دلیل گز گز کردن دست در جوانی

اگر جوان و چابک هستید، اما در دست‌هایتان احساس گزگز یا بی‌حسی می‌کنید، می‌توان آن را نشانه‌ای از سندرم تونل کارپال تلقی کرد. این وضعیت اغلب مچ دست را به دلیل وضعیت نامناسب خوابیدن یا استفاده بیش از حد از صفحه کلید درگیر می‌کند. از طرف دیگر، بی‌حسی بازو‌ها یا انگشتان در میانسالی یا افراد مسن ممکن است نشان‌دهنده نوروپاتی دیابتی باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر