دو رنگ موی جذاب برای پوست های سبزه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دو رنگ موی جذاب برای پوست های سبزه

عکس, دو رنگ موی جذاب برای پوست های سبزه

ترکیب رنگ موی شاه بلوطی
پایه ۵
۵۰ میل رنگ بلوطی ۶
۴۰ میل رنگ شکلاتی ۶
۲۰ میل رنگ بادمجانی ۶
با ۵ سانت واریاسیون قرمز و اکسیدان شماره ۲


ترکیب رنگ مو فندقی
پایه ۶
نصف تیوپ رنگ شماره ۷۵/۶ فندقی به همراه یک سوم از رنگ ۳/۶ فندقی
همراه با اکسیدان ۹ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر