دیدن آدم فضایی در خواب تعبیرش چیه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن آدم فضایی در خواب تعبیرش چیه

عکس, دیدن آدم فضایی در خواب تعبیرش چیه

گاهی اوقات خواب هایی می بینیم که در ظاهر تعبیری ندارند مثلا خواب دیدن آدم فضایی ها . آیا می دانید تعبیر چنین خواب هایی چیست ؟

اگر شما در خواب چیزهایی را می بینید که وجود ندارند و یا حداقل آنها را تا به حال ندیده اید مثل آدم فضایی ها به دلیل وجود قسمت های ناشناخته ای از شخصیت  شما هستند. بنابراین احتمالاً آنها نمایانگر چیزی هستند که شما هنوز در مورد خودتان نفهمیده اید. ا

در واقع شما هنوز برای خود ناشناخته هستید و به شناخت کامل از ابعاد درونی خود نرسیده اید. بهتر است سعی کنید خود را بهتر بشناسید و با خود خلوت کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر