دیگه از گناه خستم چه کار کنم راه کارهای ساده و درمانی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیگه از گناه خستم چه کار کنم راه کارهای ساده و درمانی

عکس, دیگه از گناه خستم چه کار کنم راه کارهای ساده و درمانی

قدم اول اول توبه کردن است پس یک ساعت از روز را به توبه کردن اختصاص بده . هر روز طرف صبح که از خواب بیدار می‌ شوید، قصد جدی کنید در هر عملی که پیش آید، رضای خدا را مراعات خواهم کرد؛ آن وقت سر هر کاری که می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت، که اگر نفع اخروی نداشته باشد، انجام نخواهید داد، هرچه باشد.همین حال را تا شب وقت خواب ادامه دهید.
وقت خواب چهار پنج دقیقه‌ای در کارهایی که روز انجام داده‌اید فکر کرده، یکی یکی از نظر خواهید گذراند، هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته شکری بکنید و هر کدام تخطی شده استغفاری بکنید. این رویه را انجام دهید.
این رویه گرچه در بادی حال، سخت و در ذائقه نفس تلخ می‌باشد؛ ولی کلید نجات و رستگاری است.

هر شب پیش از خواب سورۀ مسبحات (حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن) را بخوانید و اگر نشد، تنها حشر را بخوانید…والسلام.»

به چیزهایی که باعث گناه می شود نزدیک نشوید .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر