ذکری فوق العاده برای محفوظ ماندن از سحر و جادو

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ذکری فوق العاده برای محفوظ ماندن از سحر و جادو

عکس, ذکری فوق العاده برای محفوظ ماندن از سحر و جادو

جهت محفوظ ماندن از سحر و جادو، شب ها پس از نماز و روز ها پیش از نماز هفت مرتبه بخوانید:

بِسمِ الله وَ بِالله سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَنَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَانًا فَلَا یَصِلُونَ إِلَیْکُمَا بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغَالِبُونَ ﴿سوره قصص،٣۵﴾

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر