ذکر از بین بردن طلسم عشق یک طرفه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ذکر از بین بردن طلسم عشق یک طرفه

عکس, ذکر از بین بردن طلسم عشق یک طرفه

امتحان آن رایگان است برای دو طرفه کردن عشق یک طرفه از طلسم عشق استفاده کنید. این طلسم را که در زیر برای شما قرار داده شده است را باید روی ظرفی تمیز با گلاب و زعفران اصل بنویسید و بعد با آن شربت تهیه کنید و شربت را به  معشوق خود بدهید تا میل کند نباید حرفی از طلسم به زبان بیاورید.

الوهح الوهح الوهح به نام فلان بن فلان علی حب فلانه بنت فلانه العجل العجل العجل الساعه الساعه الساعه الوحا الوحا الوحا علیکم یا ابا ابطین اسواس اسواس احضروا ف ل ا ن ب ن ف ل ا ن

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر