ذکر شفای تنگی و گرفتگی قلب در قرآن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ذکر شفای تنگی و گرفتگی قلب در قرآن

عکس, ذکر شفای تنگی و گرفتگی قلب در قرآن

برای درمان تنگی و گرفتگی قلب خود یا عزیزان خود هفده روز متوالی ذکر زیر را با اعتقاد کامل و با وضو بخوانید . انشالله شفای کامل بیماری برای شما ایجاد شود.

یقرَأُ سَبعَهَ عَشَرَ یَوماً، أَلَم نَشرَح لَکَ صَدرَکَ إِلَی آخِرِهَا، کُلَّ یَومٍ مَرَّتَینِ، مَرَّهً بِالغَدَاهِ، وَ مَرَّهً بِالعَشِیِّ.

برای درمان تنگی و گرفتگی قلب: هفده روز سوره انشراح را بخواند، هر روز دو بار، یک بار صبح و یک بار شب.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر