راز جالب حروف مقطعه در بیست و چهار سوره قرآن

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

راز جالب حروف مقطعه در بیست و چهار سوره قرآن

عکس, راز جالب حروف مقطعه در بیست و چهار سوره قرآن

همان طور که می دانید ۲۴ سوره از قرآن کریم با  حروف مقطعه شروع می شوند حروفی که به ظاهر معنای خاصی ندارند.نکته قابل توجه این است که این حروف با خود قرآن و الفاظ آن ارتباط دارند. نتیجه‌ای که علامه طباطبایی از این حروف گرفته‌اند چنین است:

“سوره‌هایی که حروف مقطعه اول آن‌ها یکی است، از نظر مضمون نیز به هم شباهت دارند. با در نظر گرفتن این شباهت‌ها ممکن است آدمی حدسی بزند که بین این حروف و مضامین سوره‌ای که با این حروف آغاز می‌شوند ارتباط خاصی باشد، مؤید این حدسی آن است که می‌بینیم سوره «اعراف» که با «الص» آغاز شده، مطالبی را در سوره‌های «الم» و «ص» هست در خود جمع کرده و نیز می‌بینیم سوره «رعد» که با حروف «الم» افتتاح شده، مطالب هر دو سوره‌های «بقره» و “رعد” را دارد. “

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی