راز خراب و تا به تا و نازیبا شدن خط چشم شما

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

راز خراب و تا به تا و نازیبا شدن خط چشم شما

عکس, راز خراب و تا به تا و نازیبا شدن خط چشم شما
برای کشیدن خط چشم نکته ی بسیار ظریفی وجود دارد که اگر رعایت شود خط چشم شما بسیار زیبا و بدون عیب و ایراد می شود. این راز را در این پست یاس فان برای شما قرار خواهیم داد .

راز خط چشم بی عیب و ایراد چیست؟

فقط کافیست در زمان کشیدن دم خط چشم از گوشه به بیرون ، چشمها کاملا باز باشند در زمان برگشت گوشه خط چشم به سمت چشم ، به اصلاح پر کردن دم خط چشم چشمها نیمه بسته باشند و در زمان کشیدن خط پشت پلک چشم آرام بسته باشد. علت این است که وقتی شما با چشم باز خط را به سمت بیرون می کشید به سادگی میتوانید خط را پایین تر از چروک چشم بکشید . وقتی با چشم نیمه بسته دم را به سمت داخل بر می گردانید باید خط شما بالاتر از چین پشت پلک نرود و زیر آن باشد. با رعایت این نکات چشمهای شما کاملا کشیده و درشت شده و پف پشت چشم دیگر دیده نمی شود. هر چقدر پف پشت پلک شما کمتر باشد طبق فرمول گفته میتوانید خط و دم خط چشم را ضخیم تر بکشید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر