راز سفید شدن و دانه دانه شدن برنج در رستوران ها را بدان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

راز سفید شدن و دانه دانه شدن برنج در رستوران ها را بدان

عکس, راز سفید شدن و دانه دانه شدن برنج در رستوران ها را بدان

دوست دارید برنجی که برای مهمان خود درست میکنید شبیه برنج های رستورانی سفید و دانه دانه شود ؟ راه حل خیلی ساده است. اگر هنگام پختن پلو یا کته یعنی زمانی که برنج در داخل آب شروع به جوشیدن می کند، مقدار کمی آبلیمو یا آب نارنج یا آبغوره یا یک تکه زاج سفبد به آب برنج اضافه کنید، نه تنها پلو یا کته را مانند یاس سفید می کند، بلکه دانه های آن را نیز از هم جدا ساخته مانع از چسبیدن آنها به یکدیگر و در نتیجه له شدن برنج می شود.

آشپزی1400-08-07

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر