راز نگهداری دراز مدت قزل آلا در یخچال

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

راز نگهداری دراز مدت قزل آلا در یخچال

عکس, راز نگهداری دراز مدت قزل آلا در یخچال

چگونه می توان ماهی فزل آلا را برای مدت زمان زیادی در یخچال نگه داشت و آن را فریز و یخی نکرد ؟  به منظور تهیه‌ تیمارها، فیله‌های ماهی هر یک به وزن تقریبی صد گرم، هر کدام به مدت ۱۰ دقیقه به صورت جداگانه به نسبت یک به دو، در محلول‌های عصاره آویشن، موسیر و زردچوبه غوطه‌ور شدند و پس از خارج کردن از محلول‌ها، به مدت ۳۰ ثانیه در دمای آزمایشگاه در حالت آب‌چکان قرار گرفتند. برای اطمینان از پوشش کافی و مناسب از محلول‌های آزمایشی، این عمل سه بار تکرار شد.

در این مطالعه آمده است:
برای ایجاد یکنواختی بیشتر در نمونه‌های تهیه شده، فیله‌های مربوط به هر تیمار با هم مخلوط شدند و به این ترتیب، پس از اطمینان از ایجاد پوشش مناسب از محلول‌های آزمایشی، بسته‌بندی درون بسته‌های زیپ کیپ انجام و در یخچال به مدت ۲۰ روز نگهداری شد.در ادامه، به منظور بررسی اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌های به‌کار رفته در نمونه‌های تیمار شده، در زمان‌های ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ روز از دوره نگهداری، از هر تیمار به صورت تصادفی نمونه‌گیری شد و به منظور تعیین ویژگی‌های شیمیایی، با سه تکرار، مورد آزمایش قرار گرفتند.پژوهشگران، بیان می‌کنند: نتیجه به‌دست آمده از آزمایش‌ها نشان داد که کاربرد پوشش خوراکی عصاره‌های مختلف گیاهی به‌کار رفته، دارای اثر ضد اکسیداسیونی است و می‌توان از آن‌ها به عنوان یک پوشش زیست تخریب‌پذیر جهت نگهداری از فراورده‌های گوشتی استفاده کرد و ماندگاری محصول را بهبود بخشید.
همچنین، نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از عصاره آویشن به عنوان یک ترکیب ضد اکسیداسیونی طبیعی، می‌تواند در مقایسه با دو عصاره زردچوبه و موسیر، به شکل مؤثرتر، فساد اکسیداسیونی در فیله‌های ماهی قزل‌آلا در طول دوره نگهداری در یخچال را به تأخیر اندازد و در نتیجه، موجب افزایش ماندگاری آن شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر