یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

راه حل عالی برای اینکه در دعوا با همسر فریاد و آبروریزی نکنید

عکس, راه حل عالی برای اینکه در دعوا با همسر فریاد و آبروریزی نکنید
یکی از مشکلات رایج در بین خانواده ها و به خصوص زن و شوهر ها این است که در زمان دعوا به سرعت شروع به فریاد زدن می کنند طوری که همسایه ها هم متوجه  ی دعوا بین آن ها می شوند. بعد از گفتن خیلی از حرفهای نا امید کننده به همدیگر و بعد از ایجاد شرایط بسیار سخت و به زبان آوردن حرف هایی که هرگز از ذهن طرق مقابل پاک نمی شود آشتی می کنند. در این پست از یاس فان به شما جمله ای می گوییم که اگر آن را در ذهن خود هک کنید دیگر هرگز در دعواها فریاد نزده و دعوا را کش نداده و شرایط را برای همسر خود بد نمی کنید و آن جمله ی جادویی که باید با آب طلا نوشته شود این است که :

کسی که اول کار با حداقل های طرف مقابلش کنار نیاید، مجبور می شود آخرسر به حداکثرهای او تن بدهد.بسیاری زن و شوهرها در مسایل ساده مالی و اخلاقی با هم دعوا را شروع می کنند و زمانی که کار بالا می گیرد به چیزهایی بسیار بزرگتر تن می دهند!

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر