راه حل فوری برای بوی سوختگی برنج

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

راه حل فوری برای بوی سوختگی برنج

عکس, راه حل فوری برای بوی سوختگی برنج

اگر برنج شما ته گرفته و بوی سوختگی گرفته و فرصت دوباره درست کردن برنج را برای مهمان ندارید از یکی از ترفندهای زیر استفاده کنید.

یک تکه نان روی برنج قرار دهید و موقع کشیدن، نان را بردارید.
یک عدد پیاز را پوست کنده و در داخل برنج فرو کنید پیاز بوی سوختگی را بخود می گیرد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر