راه ساده نچسبیدن کیک بستنی به قالب

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

راه ساده نچسبیدن کیک بستنی به قالب

عکس, راه ساده نچسبیدن کیک بستنی به قالب

اگر کیک بستنی شما همیشه به قالب می چسبد و راحت جدا نمی شود مشکل اینجاست که شما از شکر استفاده نکرده اید. . برای آنکه کیک یا کیک بستنی شما به راحتی از قالب جدا شود بهترین روش این است که پیش از ریختن کیک درون ظرف کف ظرفتان کمی شکر بپاشید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر