رنگساژ یخی آبی برای موها با این فرمول

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

رنگساژ یخی آبی برای موها با این فرمول

عکس, رنگساژ یخی آبی برای موها با این فرمول

آخرین درجه دکلره
رنگ بلوند نقره ای – ۱۰ سانت
واریاسیون آبی – ۳ سانت
اکسیدان شماره ۲ – ۳۰ میلی لیتر

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر