محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آرایشی » رنگ شرابی شکلاتی بلوطی را چگونه روی موها در بیاوریم

رنگ شرابی شکلاتی بلوطی را چگونه روی موها در بیاوریم

آرایشی | ۱۶ بازدید

عکس, رنگ شرابی شکلاتی بلوطی را چگونه روی موها در بیاوریم

ترکیب شرابی روشن ۱۰ میل
+شکلاتی روشن ۷۰ میل + +بلوطی روشن ۴۰ میل +دودی ۶ ۴۰ میل +واریاسیون نقره
ای ۱۰ سانت +واریاسیون قرمز ۲ سانت +اکسیدان ۲٫ البته این موبخاطر تافتی
رو مو زده شده خیلی براق به نظر میاد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آرایشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰