رنگ موی بلوند مسی با سه فرمول خاص

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

رنگ موی بلوند مسی با سه فرمول خاص

عکس, رنگ موی بلوند مسی با سه فرمول خاص

چه رنگ مویی جذاب تر از موهای بلوند مسی ؟ شما میتوانید از رنگ موهای مسی طلایی یا بلوند مسی برای هر چه بیشتر جذاب تر شدن استفاده کنید.

برای رنگ موی مسی بلوند می‌توانید از ۳ فرمول ترکیب رنگ مو استفاده کنید:

فرمول شماره ۱
۱. رنگ موی شماره ۸.۴۳ – ۲/۳ تیوپ

۲. واریاسیون نارنجی شماره ۰.۴۳ – ۱/۳ تیوپ

۳. اکسیدان شماره ۹

فرمول شماره ۲
۱. رنگ مویk۷ – یک سوم تیوپ

۲. رنگ موی آتوساE۱۸ – یک سوم تیوپ

۳. اکسیدان شماره ۹

فرمول شماره ۳
۱. رنگ موی شماره ۴.۴ – ۱/۳ تیوپ

۲. رنگ موی شماره ۸.۴۳ – ۱/۳ تیوپ

۳. رنگ موی شماره ۶.۷۴ – ۱/۳ تیوپ

۴. اکسیدان شماره ۹

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر