محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آرایشی » رنگ موی ترکیبی شنی طلایی با عکس و فرمول

رنگ موی ترکیبی شنی طلایی با عکس و فرمول

آرایشی | ۸ بازدید

عکس, رنگ موی ترکیبی شنی طلایی با عکس و فرمول

پایه مو ۹ دکلره
رنگساژ
رنگ موی شنی ۹ فراماسی ۱۵ سانت
رنگ مو طلایی ۸ فراماسی ۱۵ سانت
رنگ مو طبیعی ۹ فراماسی ۱۰ سانت
روشن کننده ۰۰۰ ۱۰ سانت
اکسیدان نیم درصد. ۲ برابر

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آرایشی

امروز ۳ آبان ۱۴۰۰