یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آرایشی

رنگ موی قهوه ای فندقی را چگونه روی موها در بیاوریم

عکس, رنگ موی قهوه ای فندقی را چگونه روی موها در بیاوریم

*رنگ موی فندقی با دکلره
رنگ موی فندقی ۶: نصف تیوپ
بلوند شکلاتی متوسط: نصف تیوپ
واریاسیون بنفش: دو سانت
اکسیدان ۶ درصد: به میزان لازم

رنگ موی فندقی بدون دکلره
رنگ موی فندقی پایه ۶: نصف تیوپ
رنگ طبیعی پایه ۷: یک چهارم تیوپ
رنگ شکلاتی پایه ۷: یک چهارم تیوپ
واریاسیون بنفش: دوسانت
واریاسیون آبی: یک سانت
اکسیدان ۹ درصد: به میزان لازم

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر