رنگ موی مسی نارنجی با این فرمول خاص

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

رنگ موی مسی نارنجی با این فرمول خاص

عکس, رنگ موی مسی نارنجی با این فرمول خاص

میخواهید موهای شما مسی با تناژ گرم و نارنجی باشد ؟ اگر نمیخواهید موهای شما مسی شرابی شود و میخواهید مسی نارنجی باشد از فرمول زیر استفاده کنید. ( نخست باید  رنگ پایه موهای شما باید به ۶ برسد)

۱. رنگ موی شماره سه صفر

۲. رنگ موی مسی متوسط ۲۰ میلی لیتر

۳. رنگ موی مسی به مقدار ۷۰ میلی لیتر

۴. رنگ بلوند نارنجی به مقدار ۳۰ میلی لیتر

۵. واریاسیون نقره‌ای به مقدار ۵ سانتی متر

۶. واریاسون نارنجی به مقدار ۲ سانتی متر

۷. اکسیدان شماره ۹

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر