روش خواندن نماز حاجت برای رسیدن به خواسته

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش خواندن نماز حاجت برای رسیدن به خواسته

عکس, روش خواندن نماز حاجت برای رسیدن به خواسته
یکی از بهترین راه ها برای بر آورده شدن حاجات خواندن نماز حاجت است چه چیزی بهتر از اینکه رو به خالق هستی کنیم و با او سخن بگوییم و فقط از اون بخواهیم ما را کمک کند. اگر میخواهید با خواندن این نماز به حاجت خود برسید. نکاتی را که در این پست به شما آموزش میدهیم رعایت کنید. این نماز را باید در روزهای پنجشنبه بخوانید. برنامه روز پنجشنبه خود را طوری تنظیم کنید که استراحت کافی داشته باشید و به هنگام خواندن این نماز هیچگونه احساس خستگی و کسالت در شما نباشد تا بتوانید نماز را کامل و بدون هیچ اشتباهی بخوانید.در تعداد سوره‌ها دقت کنید و از خواندن بیشتر یا کمتر سوره ها جهت احتیاط خودداری کنید. این نماز را با حضور قلب واقعی بخوانید.نحوه‌ی خواندن این نماز را در طول هفته تمرین کنید تا بتوانید بدون هیچگونه اشکالی آن را بخوانید.

این نماز، از دو نماز ۲ رکعتی، و اعمال بعد از نماز تشکیل شده است.
نیت نماز: نماز حاجت روز پنجشنبه قربهً الی الله.
بهتر است «بین دو نماز» و همچنین «بین نماز دوم و اعمال بعد از نماز» فاصله نیفتد و از سخن و عمل اضافی خودداری کنید.

نماز اول حاجت: در رکعت اول بعد از نیت، یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و ۱۱ مرتبه سوره‌ی توحید(قل هو الله احد) و سپس همانند نمازهای معمولی به رکوع و سجود بروید.

در رکعت دوم یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و ۲۱ مرتبه سوره‌ی توحید و بعد از آن قنوت نمازهای معمولی را بخوانید و سپس به رکوع و سجود بروید و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام بگویید و نماز اول را تمام کنید.
نماز دوم حاجت:

در رکعت اول بعد از نیت، یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و “۳۱ مرتبه سوره‌ی توحید” و سپس همانند نماز قبل به رکوع و سجود بروید.در رکعت دوم، یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و “۴۱ مرتبه سوره‌ی توحید” را تلاوت کنید و سپس قنوت بخوانید و بعد از آن به رکوع و سجود بروید و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام بخوانید و نماز را تمام کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر