روش درست برداشتن ابرو فیلم آموزشی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش درست برداشتن ابرو فیلم آموزشی

عکس, روش درست برداشتن ابرو فیلم آموزشی

در برداشتن ابرو دقت کنید . از کندن موهای ابرو پشت سر هم خودداری کنید. این کار را در زمانی انجام دهید که نور مناسب باشد. فرصت کافی داشته باشید . از برداشتن ابروها در زمان کم و با عجله خودداری کنید. در صورت لزوم فقط ابروها را تمیز کنید و بدانید برداشتن مدام ابروها باعث ریزش آنها می شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر