محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » روش درست دفع خواب های بد

روش درست دفع خواب های بد

آموزشی | ۲۰ بازدید

عکس, روش درست دفع خواب های بد

یکی از مشکلاتی که همه ی ما داریم دیدن خواب های بدی است که نگران تعبیر شدن آن هستیم. اولا باید بدانید ممکن است خواب به دید ما بد باشد و در واقعیت معنای بدی نداشته باشد. هرگز از افراد منفی باف نخواهید خواب شما را تعبیر کنند چرا که شنیدن تعبیر خواب نقش مهمی در تعبیر شدن آن دارد.

پاسخ یکی از علما در این خصوص :

حتی دیدن خواب بد، لزوما معنای بد ندارد؛ زیرا اولا ممکن است که این خواب، با القاء شیطان بوده تا ایشان را بترساند یا توجه شان را از چیز خوب و معنوی ای که در بیداری به آن دست یافته اند منحرف سازد؛ ثانیا ممکن است ناشی از حساسیت های درونی ایشان بوده باشد؛ و ثالثا همان طور که گفته شد، بسیاری از خواب هایی که ظاهر بدی دارند معنای خوبی دارند که یک معبر قوی می تواند آن را بیان کند.
ایشان باید بداند که حتی اگر قضای قطعی الهی هم مقرر شده باشد، می توان با دعا و نیایش و توسل به اهل بیت علیهم السلام ،امید داشت که تغییر می کند، چرا که در منابع دینی ما این نکته ذکر شده است امام صادق(ع) می‌فرماید: “دعا، قضای الهی را بر می‌گرداند، اگر چه قضای الهی محکم شده باشد. از این رو زیاد دعا کن که آن کلید هر رحمت و بر آوردن هر حاجت است”. (۲)
از امام کاظم (ع) نقل شده: “بر شما باد به دعا کردن، زیرا دعا و درخواست از خدا بلائی را که از مرحله‌قدر و قضا گذشته و جز امضای آن نمانده (یعنی تمامی اسباب آن فراهم شده، ولی هنور در خارج وجود پیدا نکرده) بر می‌گرداند”. (۳)
پس این خواب ها که معلوم نیست تحقق پیدا کند. ولی اگر مسئله ای به قضای الهی هم رسیده باشد ،ایشان با دعا و توسل می توانند آن را تغییر دهند و به آینده امیدوار باشند.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۲ آبان ۱۴۰۰