روش رنگ کردن موها به رنگ جذاب مسی قهوه ای

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش رنگ کردن موها به رنگ جذاب مسی قهوه ای

عکس, روش رنگ کردن موها به رنگ جذاب مسی قهوه ای

پایه مو: موی رنگ نشده یا رنگ شده پایه ۶ تا ۷
رنگ شکلاتی پایه ۶: ۳/۴ تیوپ
رنگ مسی شماره ۶: ۱/۴ تیوپ
واریاسیون بنفش و آبی: هرکدام دو سانتی متر
واریاسیون دودی و نقره ای: یک سانتی متر
اکسیدان ۹ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر