روش ساده برای جرم گیری سینک دستشویی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش ساده برای جرم گیری سینک دستشویی

عکس, روش ساده برای جرم گیری سینک دستشویی

هرگز اجازه ندهید منزل شما کثیف باشد به خصوص دستشویی که مرکز جمع شدن انواع میکروب و باکتری است. همیشه سینک دستشویی خود را جرم گیری و ضد عفونی کنید.

برای جرم گیری سینک دستشویی آن را برای ۱۵ دقیقه از آب و سرکه پر کنید و سپس آن را با کمک اسکاچ بشویید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر