روش های درمانی فیزیوتراپی کجی گردن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش های درمانی فیزیوتراپی کجی گردن

شیوه ی خواب درست در اصلاح کجی گردن بسیار مفید است که میتوانید شیوه ی درست و غلط را در تصویر زیر مشاهده کنید.

عکس, روش های درمانی فیزیوتراپی کجی گردن

حرکات اصلاحی برای درمان کج گردنی

*حرکت اول:سر را به سمت راست خم کنید. برای کشش بیشتر می توانید دست مخالف را روی سر و بالای گوش بگذارید و به سر و در جهت خم شدن گردن، فشار وارد کنید. برای سمت چپ گردن نیز همین کار را تکرار کنید. مانند تصویر زیر

عکس, روش های درمانی فیزیوتراپی کجی گردن

حرکت دوم: سعی کنید در وضعیت ایستاده سر را در راستای محور بدن و ستون فقرات نگه دارید. در این حالت عضله کوتاه شده را کشش دهید.
حرکت سوم: بایستید و در حالی که به روبرو نگاه می‌کنید سر را به آرامی به عقب خم کنید مثل اینکه به آسمان نگاه کنید. دوباره به وضعیت شروع برگردید. این حرکت را چندین مرتبه تکرار کنید.

عکس, روش های درمانی فیزیوتراپی کجی گردن

حرکات اصلاحی تقویتی

حرکت اول:در طرفی که عضله گردن کش آمده است یک توپ کوچک قرار دهید. سعی کنید با کنار سر، توپ را فشار دهید.
حرکت دوم: در سمتی که عضله گردن کش آمده است یک توپ را به صورت معلق نگه دارید، مثلا آن را از جایی آویزان کنید. سعی کنید با کنار سر و نه با پیشانی به توپ ضربه بزنید.
حرکت سوم:بایستید و دست چپ را سمت چپ سر و در بالای گوش قرار دهید. دستتان را به سمت داخل فشار دهید. در همین هنگام سعی کنید با سر به دست چپ و به سمت بیرون فشار بیاورید. درحالی که سر به سمت چپ فشار می آورد، عضلات سمت راست گردن در حال تقویت شدن هستند و بالعکس.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر