روش گرفتن طلاق از زنی که مجهول المکان است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش گرفتن طلاق از زنی که مجهول المکان است

عکس, روش گرفتن طلاق از زنی که مجهول المکان است

در پست گذشته شرایط کامل طلاق غیابی از سوی زن را ذکر کرده ایم. حال شرایط و قوانین طلاق غیابی برای آقایون چگونه است ؟ بر اساس قانون مدنی ، مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق بدهد . طلاق از طرف مرد ، به رضایت زن نیازی ندارد و مرد هر زمانی که اراده نماید می تواند به دادگاه خانواده رجوع کرده و تقاضای طلاق کند . البته بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، مرد تنها با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه ، تقاضای طلاق همسرش را بنماید . بر اساس قانون حمایت خانواده ، مراحل طلاق از سوی مرد شامل ارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم امکان سازش است.مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . در صورتی که زن یا وکیل او در هیچ کدام از مراحل رسیدگی به دعوای طلاق در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم به دادگاه نداده باشند و اخطاریه دادگاه به صورت واقعی به زن ابلاغ نشده باشد ، حکم طلاقی که دادگاه صادر می کند ، طلاق غیابی است . بنابراین ، طلاق غیابی از طرف مرد به طلاقی گفته می شود که زن در مراحل دادرسی حضور ندارد و حکم طلاق بر علیه زن صادر می شود . حتی طلاق غیابی از همسر خارجی توسط مرد نیز امکان پذیر است .گفتنی است که طلاق غیابی از سوی مرد منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون می باشد که در این پست برای شما آن شرایط را ذکر می کنیم.

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

همانگونه که اشاره شد ، طلاق غیابی از طرف شوهر تنها با رعایت شرایط مقرر در قانون امکان پذیر است . به این صورت که مرد باید حقوق مالی زن را به وی بپردازد و سپس اقدام به طلاق زن کند . این مسئله سبب می شود تا حقوق زنان پس از طلاق ضایع نشود . از جمله مهم ترین حقوق مالی زنان بعد از طلاق ، مهریه است که مرد باید ترتیب پرداخت آن را فراهم کند . علاوه بر این ، در صورتی که زن شرایط دریافت اجرت المثل ایام زندگی زناشویی و تنصیف اموال و دارایی های شوهر را داشته باشد ، مرد موظف به پرداخت آن به زن است .

حقوق زن و مرد در طلاق غیابی چگونه است؟

پس از این که رای طلاق غیابی صادر شد، طرف مقابل تا ۲۰ روز زمان دارد که به اموری همچون مهریه در طلاق غیابی رسیدگی کرده و واخواهی انجام دهد. بعضا سوء استفاده هایی در طلاق ها و رای های غیابی صورت گرفته است که باعث شده افراد در این ۲۰ روز حق واخواهی نسبت به رای صادر شده را داشته باشند. نکته قابل ذکر دیگر که باید به آن توجه داشته باشید این است که سایر حقوق زن و مرد از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، نفقه زمان عده و … نیز در جای خود محفوظ بوده و طرف مقابل موظف است که نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید.

******توجه داشته باشید که دادگاه تنها در یک صورت رای طلاق غیابی صادر می کند؛ درواقع تمام حق و حقوق طرف مقابل در رأی صادر شده ذکر می شود و فرد خواهان طلاق نیز باید آنها را بپذیرد تا رای غیابی صادر گردد. بدون شک یکی از این حقوق، مهریه در طلاق غیابی است که بر عهده زوج قرار می گیرد.********

مهریه در طلاق غیابی وقتی دادخواست طلاق از طرف زوج باشد چگونه خواهد بود؟

اگر دادخواست طلاق غیابی توسط زوج به دادگاه ارائه شود، دادگاه رأی به طلاق خواهد داد. اما نکته ای در این شرایط وجود دارد با این توضیح که تمام حق و حقوق زوجه در رای صادر شده در نظر گرفته می شود. بنابراین زوجه می تواند پس از طلاق غیابی از طرف زوج، مهریه را دریافت نماید. علاوه بر این سایر حق و حقوق زن نیز در رأی در نظر گرفته می‌ شود تا در صورت مطالبه از طرف زوجه پرداخت گردد.

مهریه در طلاق غیابی وقتی دادخواست طلاق از طرف زوجه باشد چه شرایطی دارد؟

اما اگر درخواست طلاق غیابی از طرف زوجه باشد تکلیف مهریه چه می شود؟ در این صورت و اگر زوج مفقود باشد، شرایط مهریه کمی پیچیده تر از حالت عادی خواهد بود. در چنین شرایطی با توجه به اینکه زوج مفقود شده است، امکان مطالبه مستقیم مهریه از وی وجود ندارد. اما شرایطی فراهم شده است که زوجه بتواند با رأی دادگاه نسبت به توقیف حساب بانکی و یا سایر اموال و مستغلات زوج اقدام نموده و حق خود را از مهریه دریافت نماید. اگر زوجه از طرف زوج وکالت تام الاختیار برای طلاق داشته باشد، دیگر طلاق صادر شده طلاق غیابی محسوب نمی‌ شود و در زمره طلاق توافقی جای می ‌گیرد که در این صورت قوانین آن متفاوت خواهد بود. قاضی در این موارد برحسب بندهای مندرج در وکالت نامه، رای مورد نظر را صادر می کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر