روش گرفتن طلاق از مردی که مجهول المکان است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش گرفتن طلاق از مردی که مجهول المکان است

عکس, روش گرفتن طلاق از مردی که مجهول المکان است

اگر شوهر شما مجهول المکان است و قصد طلاق دارید طلاق شما غیابی محسوب می شود در این پست از یاس فان قوانین و جزییات طلاق غیابی را برای شما شرح داده ایم. به صورت خیلی خلاصه برای تقدیم دادخواست طلاق به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید اگر شوهرتان در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد که مشکلی نیست و همان آدرس برای وی در دادخواست درج شده و اوراق و ابلاغ ها به پروفایل ایشان ارسال می شود.اگر هم آدرسی از ایشان پیدا نکردید می توانید او را مجهول المکان اعلام نموده و از دادگاه بخواهید ابلاغ ها در روزنامه آگهی شود.این طلاق غیابی محسوب می شود.

 

شرح کامل 

هر گاه مرد مجهول المکان باشد، زن می‌تواند طلاق غیابی گرفته و از مرد جدا شود. البته برای تایید مجهول المکان بودن شوهر، زن باید در دادخواست دادگاه نشانی حضور شوهر را مشخص کند. در صورتی که مرد شناسایی نشود، از طریق روزانه کثیرالانتشار آگهی به چاپ خواهد رسید تا افرادی اگر اطلاعاتی از فرد دارند، به دادگاه آمده و اطلاعاتی ارائه دهند.شایان ذکر بوده که اگر خواهان موفق به یافتن نشانی خوانده نشود، دادگاه دستور خواهد داد تا در روزنامه کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار آن نباید کمتر از یک ماه باشد.پس از مراحل فوق به خوانده ابلاغ قانونی ارائه می‌شود تا در دادگاه طلاق حضور بیابد. اگر پس از این مرحله دو بار اخطاری صورت گیرد و اتفاقی رخ ندهد، قاضی می‌تواند رای طلاق را صادر کرده و در سوی دیگر یکی از طرفین همچنان در دادگاه حضور نیابند، قاضی نماینده‌ای را معرفی کرده تا صیغه طلاق جاری شود.همچنین در صورت اتفاق این ماجرا برای زن، یعنی اینکه زن مجهول المکان باشد، مرد قادر است تا زن را غیابی طلاق دهد. به نوعی در طلاق غیابی هر دو طرفین در صورت اثبات، طلاق را می‌توانند اجرا کنند. در شرایط معمولی مرد به راحتی می‌تواند طلاق دهد اما زن باید دلایلی داشته باشد.گذشته از آن اگر زن نشانی واهی برای مرد دهد، مرد می‌تواند در زمینه طلاق صورت گرفته، واخواهی کند. شایان ذکر است این مسائل برای زوجین ساکن خارج از کشور به صورتی است که اگر زن در خارج کشور باشد و مرد هم مجهول المکان محسوب شود، زن با به کارگیری وکیل ایرانی، طلاق غیابی را در ایران انجام خواهد داد.

۸*نکات مهم در طلاق غیابی**
پس از صورت گرفتن طلاق غیابی و سپری شدن زمان عده، زن در صورت باکره بودن بدون اجازه پدر یا جد پدری قادر است تا ازدواج مجددی داشته باشد و عقد فرد دیگری درآید. بنابراین ازدواج مجدد به سادگی انجام خواهد گرفت و نیازی به اجازه افرادی نیست و زن باکره می‌تواند به سادگی مجددا ازدواجی داشته باشد.همانطور از نام این نوع طلاق پیدا است، باید حتما یکی از طرفین غیبت داشته باشند تا دادگاه رای بر طلاق غیابی دهد. بنابراین یکی از انواع طلاق‌هایی بوده که رایج است و محدودیتی در آن وجود ندارد.

**عسر و حرج در طلاق غیابی**
در طلاق غیابی گاهی عسر و حرج هم پیش می‌آید که برای روشن شدن موضوع باید به آن هم پرداخت. براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که ادامه زندگی مشترک زوجین موجبات عسر و حرج زن گردد، می‌توان با حضور در دادگاه تقاضا طلاق کرد.قطعا باید بدانید که اگر عسر و حرج در دادگاه مشخص شود، قاضی مرد را مجبور به طلاق کرده و در غیر این صورت زن به درخواست خود طلاق خواهد گرفت. معنای عسر و حرج چنین بوده که اگر زندگی به سطح دشواری برای زن برسد که دیگر تحمل ادامه زندگی را نداشته باشد، طلاق را می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست جاری کند.مرد باید به دادن نفقه زن بپردازد و زندگی مشقت بار برای زنان که توسط مرد به وجود می‌آید، مجازاتی را برای مرد به دنبال خواهد داشت. بنابراین بایستی نتیجه گرفت که عسر و حرج اگر محرض شود قطعا طلاق را حتمی می‌سازد و مرد باید زندگی مناسب و ایده آلی را برای همسر خود فراهم آورد.

طلاق غیابی توسط زن چیست:بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که خوانده یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و به طور کتبی لایحه نفرستاده باشند و اخطاریه دادگاه ، ابلاغ واقعی نشده باشد ، حکم صادر شده در دادگاه ، حکم غیابی است . طلاق غیابی نیز از این امر مستثنی نیست ؛ به این معنا که در صورتی که زن در دادگاه تقاضای طلاق داده باشد و مرد یا وکیل او در دادگاه حاضر نبوده و به طور کتبی از خود دفاع نکرده باشند و اخطاریه دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد ، حکم طلاقی که علیه مرد صادر می شود ، حکم طلاق غیابی است . حکم طلاق غیابی از سوی زن ، طرف مدت بیست روز از سوی مرد قابل واخواهی می باشد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر