زمان آزاد شدن چهار صد تومان یارانه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

زمان آزاد شدن چهار صد تومان یارانه

عکس, زمان آزاد شدن چهار صد تومان یارانه

زمانی که دولت اجرای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کند مردم می توانند یارانه های خود را از بانک برداشت کنند. به احتمال زیاد این زمان برای دو ماه آینده خواهد بود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر