زمان و روش چیدن میوه به و نگهداری درست آن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

زمان و روش چیدن میوه به و نگهداری درست آن

عکس, زمان و روش چیدن میوه به و نگهداری درست آن

برای برداشت به باید از زمانی شروع کنید که تغییرات رنگ میوه از سبز زرد به زرد طلایی را مشاهده میکنید. در این زمان (در پاییز) میوه به در حال رسیدن است.به طور کلی باید بدانید به روی درخت رسیده نمیشود بلکه باید در مکانی سرد آن را نگهداری کنید تا برسد. به کاملا رسیده کاملا زرد رنگ بوده و عطر شیرینی از آن متصاعد میشود.چیدن به از درخت باید با مراقبت و دقت انجام شود چرا که به خیلی راحت کبود میشود. با قیچی باغبانی تیز میوه را از درخت بچینید. به های زرد و بزرگ را انتخاب کنید که هنگام برداشت میوه آسیبی ندیده باشند. میوه های له شده ، کبود شده یا صدمه دیده را برندارید.

همین که برداشت میوه به تمام شد، آنها را در مکانی سرد و تاریک و خشک در یک طبقه نگهداری کنید تا رسیده شوند و هر روز میوه ها را برگردانید. اگر هنگامی که به ها سبزتر هستند و زرد طلایی نشده اند آنها را بچینید، رسیدن آنها طول میکشد و شش هفته باید منتظر بمانید تا آماده مصرف شوند. هر از گاهی رسیده شدن میوه را بررسی کنید. میوه های به را همراه با میوه های دیگر نگهداری نکنید. رایحه قدرتمند به میوه های دیگر را خراب میکند.همین که میوه رسید، بلافاصله آن را استفاده کنید. اگر مدت زیادی بگذارید به رسیده بماند، خشک میشود. به را میتوانید به صورت پیچیده شده در کاغذ یا دستمال کاغذی و جدا از میوه های دیگر تا دو هفته در یخچال نگهداری کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر