یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

زیباترین اسمهای دخترانه که با آ شروع می شوند

عکس, زیباترین اسمهای دخترانه که با آ شروع می شوند

آپامه : خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی

آهنگ : سرود و نغمه

آرمیتا :  عشق پاک

آشتی :  دوستی، یکرنگی

آندیا : نام زن اردشیر ساسانی

آوا : آواز

افرا: ستایش کردن

ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید

اروس : سپید، درخشان و زیبا

انگبین : عسل

انوش : جاویدان

آژند : نام گلی است

 

آمی‌تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد

الیکا: مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شما ایران

المیرا: فدا کننده

اریکا: مرتبط با زمین

آسیمن: نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است

آترا :نام یکی از ماههای پاییز

اِستاتیرا: همسر داریوش سوم

ایرسا: رنگین کمان

آبنوش: از زنان ویس و رامین

آپاما: دختر سپیتمن سردار ایرانی

آرتادخت: وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی

آرتیستون: دختر کورش بزرگ – زن داریوش

آدا :پاداش مینوی، فرشته توانگری

آدنا :نام روستایی در نزدیکی چالوس

آذرمینا :لعلگون، سرخ رنگ

آذینگل :زینت گل، زیورگل – کنایه از زیبایی بسیار زیاد

آراگل :آراینده گلها – زیبا کننده گلها

آرالیا : درختچه های زینتی

آدنیس فنیقی آدونیس ، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود

آسا :زیور مایه زیبایی و وقار و ثبات و تمکین و آسودگی

آسیمن اوستایی-پهلوی سیمین، نقره فام

آگرین : کردی آتشین، به رنگ آتش

آلا :پروا احتیاط

آلکا : در گویش سمنان نام امامزاده ای

آلما :ترکی سیب، کنایه از زیبایی

آلیس: فرانسه بانوی نجیب زاده ، دختر اصیل ، خانم با اصل و نسب

آلیش :ترکی شعله، شعله گیر

آلیشان: هردو ترکی شعله ور

آندیا :بابلی نام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی

آنسه :عربی انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو

اسما :عربی جمع اسم، نامها، نام دختر ابومسلم خراسانی

اشک :آبی که از چشم می ریزد

اطلس یونانی پارچه ابریشمی، دیبا

آوین: کردی عشق

النا :یونانی نورانی

الناز: ایل ناز موجب نازش ایل

الوا :ستاره

انار :میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین

انارگل :گل انار

انیس: عربی همدم

انیسه: عربی همدم

اوران :در گویش سیستان

اورانوس: فرانسه نام هفتمین سیاره منظومه شمسی

اورنینا :یونانی ربه النوع فراوانی نعمت

اورینا :یونانی در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی

الیانا :یکی و هدیه

الین : هم نژاد و هم خون

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر