ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی

عکس, ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی

شاید شما کیک خانگی خود را درست کرده اید اما برای تزیین کیک قیف در منزل ندارید نیازی به خرید قیف نیست ، در این پست به شما آموزش می دهیم که چگونه با کاغذ روغنی و نایلون یا کیسه فریزر  قیف برای ریختن خامه و تزیین کیک درست کنید.

ساخت قیف با کاغذ روغنی:

عکس, ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی

عکس, ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی

 

ساخت قیف با کیسه فریزر

عکس, ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی عکس, ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی عکس, ساخت قیف قنادی با کیسه فریزر و کاغذ روغنی

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر