ساده ترین راه پیوند کاکتوس های دو رنگ آموزش عکس دار

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ساده ترین راه پیوند کاکتوس های دو رنگ آموزش عکس دار

عکس, ساده ترین راه پیوند کاکتوس های دو رنگ آموزش عکس دار
در این پست به شما یاد خواهیم داد که چگونه کاکتوس های خود را بدون خراب شدن گیاه پیوند بزنید و کاکتوس های زیبایی به دست بیاورید. نکته ی اول برای گرفتن کاکتوس پیوند زده شده فصل این کار است که شما باید در اواخر بهار و تابستان پیوند را انجام دهید چرا که در این فصل شیره ی داخلی کاکتوس زیاد است و توانایی گرفتن پیوند در آن ها بالاست.کاکتوس های دورنگ، گلدار و متفاوت را میتوان از از روش پیوند زدن کاکتوس حاصل کرد و از زیبایی آنها لذت برد. پیوند زدن روشی راحت است که در اغلب کاکتوس به پیوند ب خوبی پاسخ می دهد.
برای پیوند نخست با اصطلاحات آن آشنا شوید.
پایه پیوند: کاکتوس زیری که دارای ریشه است و بخش تغذیه کردن گیاه را بر عهده دارد پایه نامیده می شود. معمولا پایه را از بین کاکتوس های مخروطی یا استوانه ای انتخاب می کنند.
پیوندک یا قلمه : قسمت رشد کننده ی گیاه است که بر روی پایه قرار میگیرد.
کاکتوس ها درمرکز خود دارای حلقه های آوندی هستند. برای پیوند زدن کاکتوس ها برای گرفتن نتیجه ی بهتر؛ حلقه های آوندی را در پایه و پیوندک روی هم قرار میدهد.با برش عرضی کاکتوس میتوانید حلقه های آوندی را مشاهده کنید.(دقت داشته باشید که آوند ها درهمه ی کاکتوس ها حلقه ای نیستند و در برخی از آنها به صورت دو خط موازی قرار گرفته اند.)
عکس, ساده ترین راه پیوند کاکتوس های دو رنگ آموزش عکس دار

آموزش پیوند

اولین مرحله برای پیوند زدن کاکتوس شستشوی ابزار کار با الکل  ضد عفونی کننده ی دیگر است. با این کار قارچ ها و بیماری های ابزار آلوده به کاکتوس منتقل نمی شوند.گیاه پایه را انتخاب کنید و از سلامت آن اطمینان حاصل فرمایید،حال مانند تصویر زیر برش عرضی بر روی گیاه ایجاد کنید و قسمت بالایی را از گیاه جدا کنید. برای اینکه ارتباط بین پیوندک و پایه به خوبی برقرار شود، سطح مقطع پایه را کمتر کنید برای اینکار باید لبه های پایه را برش های اریب زد همانند تصویر زیر:( برخی از کاکتوس ها بعد از پیوند به یک سمت خمیده می شوند علت آن است که پایه و پیوندک را مناسب هم انتخاب نکرده اند. پایه را متناسب با پیوندک برش بزنید تا از خم شدن کاکتوس و شکل دفرمه آن جلوگیری کنید.پیوندک را به ارامی و با احتیاط توسط یک چاقوی تیز و نازک که ضد عفونی شده است،جدا کنید.)
عکس, ساده ترین راه پیوند کاکتوس های دو رنگ آموزش عکس دار
پیوندک را به ارامی و با احتیاط توسط یک چاقوی تیز و نازک که ضد عفونی شده است،جدا کنید.
عکس, ساده ترین راه پیوند کاکتوس های دو رنگ آموزش عکس دار
پیوندک را به پایه متصل کنید دقت کنید که حلقه های آوندی روی هم قرار بگیرند. اگر نگران افتادن پیوندک و کج شدن آن هستید ، آنها را محکم د کنار هم نگهدارید .دستمال کاغذی یا فوم های پارچه هایی را برش بزنید و بر روی یک تکه نوار چسب بچسبانید. طول نوار چسب باید به اندازه ای باشد که وقتی نوار بر روی پیوندک قرار گرفت دو سر چسب به گلدان محم شوند.اینکار را میتوان باهرنوع نوار چسب و یا حتی با کش های انعطاف پذیر انجام داد. فقط دقت کنید که پایه و پیوندک درست در جای خودشان واقع شوند و تکان نخورند.
عکس, ساده ترین راه پیوند کاکتوس های دو رنگ آموزش عکس دار
حال کاکتوس را محلی دور از نور و دمای ۲۰ تا ۳۰ منتقل کنید (دمای اتاق مناسب است ) و بعد از گذشت چند روز مطمئن شدن از برقراری پیوند میتوان کاکتوس را به مکان دلخواه انتقال داد.نگهدارنده ی پیوند رابه مدت یک هفته یا بیشتر جدا نکیند تا پیوند به خوبی برقرار شده و با مشکل رو به رو نشود.میتوان کاکتوس ها را در ابعاد مختلف نیز باهم پیوند زد تصویر زیر نحوه ی اتصال دو کاکتوس بزرگ به یک دیگر است در این پیوند، پیوندک از پایه قطر بیشتری دارد. این نوع پیوند نیز به خوبی شکل میگیرد.نحوه پیوند زدن کاکتوساستفاده از خلال دندان برای اطمینان بیشتر از ثابت ماندن پیوندک ( به علت بزرگی پیوندک نسبت به پایه) . کاکتوس های دو رنگ نیز توسط پیوند زدن خلق شده اند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر