ساعت پخش و تکرار دودکش دو از شبکه اول و تماشا

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ساعت پخش و تکرار دودکش دو از شبکه اول و تماشا

عکس, ساعت پخش و تکرار دودکش دو از شبکه اول و تماشا
سرانجام سریال دودکش دو آماده ی پخش شد . می توانید سریال را از امشب ۸ تیر ۱۴۰۰ از شبکه اول سیما هر شب ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه مشاهده کنید. باز پخش آن ساعت ۱۰:۲۰ و ۱۵:۲۰ از همان شبکه می باشد. ساعت پخش آن شبکه تماشا ساعت ۲۴ و بازپخش آن ساعات ۶ و ۱۲ در شبکه تماشا خواهد بود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر