سایت ثبت نام اینترنت رایگان دهک های پایین درآمدی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سایت ثبت نام اینترنت رایگان دهک های پایین درآمدی

عکس, سایت ثبت نام اینترنت رایگان دهک های پایین درآمدی

پیامی برای فعال‌شدن اینترنت رایگان برای شماره تماس ثبت شده می‌آید و درصورتی‌که سرپرست خانوار تمایل به تغییر شماره تماس وارد شده دارد می‌تواند شماره جدید را وارد و کلمه تأیید را کلیک کند.

سرپرستان خانوار سه دهک اول دریافت یارانه می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت my.gov.ir بعد از ثبت‌نام وارد صفحه‌ای شوند که گزینه مشاهده وضع مشمول بودن دریافت اینترنت رایگان وجود دارد و آن را فعال می‌کنند.

درصورتی‌که متقاضیان امکان مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت را نداشتند می‌توانند از طریق کد USSD و با واردکردن #۱۲۳۴*۴* در گوشی همراه خود برای دریافت بسته رایگان اینترنت اقدام کنند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر