سریع ترین و ممکن ترین راه طلاق از سوی زن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سریع ترین و ممکن ترین راه طلاق از سوی زن

عکس, سریع ترین و ممکن ترین راه طلاق از سوی زن

از آنجایی که حق طلاق با مرد است و زن اگر بخواهد در خواست طلاق بدهد باید چیزی در حدود یک الی دو سال پروسه ی طلاق را تحمل کند ، بهترین راه برای طلاق زن این است که طلاق به  واسطه عسر و حرج و سختی خانم را در دادگاه مطرح کند.منظور از عسر و حرج عبارتست از:

شرایطی است که تحمل آن برای خانم دشوار و ادامه زندگی مشترک را با رنج و سختی فراوان روبرو می کند و در صورت اثبات آن در دادگاه حکم به طلاق داد خواهد شد.در خصوص عسر و حرج مصادیق زیادی وجود دارد که در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به بیان برخی از آن پرداخته است.

مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ عبارتست از:

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر