سنجاقک در خواب خوش یمن است یا شر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سنجاقک در خواب خوش یمن است یا شر

عکس, سنجاقک در خواب خوش یمن است یا شر

سنجاقک دیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟ آیا خوش یمن است یا شر ؟

سنجاقک در خواب مرد نشانه این است که با فردی اغواگر و بی پروا ملاقات خواهید کرد.

اگر زنی در خواب سنجاقکی را دید تعبیرش این است که به زودی به عشقش اعتراف می‌کند و دیگر نمی‌تواند احساساتش را از کسی که دوستش دارد پنهان کند.

اگر در خواب دیدید که سنجاقک روی شما نشست تعبیرش این است که به زودی شانس در خانه شما را خواهد زد و تجربیات خوبی خواهید داشت طبق نظریه بومیان آمریکایی تعبیر این خواب نشانه این است که روح کسی که دوستش داری در نزدیکی شماست.

اگر در خواب دیدید که سعی کردید سنجاقک را بگیرید تعبیرش این است که تلاش های شما در زندگی بی اهمیت است و بیهوده تلاش می کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر