سه تمرین قدرتمند بدنسازی انفجاری برای زیر بغل

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سه تمرین قدرتمند بدنسازی انفجاری برای زیر بغل

عکس, سه تمرین قدرتمند بدنسازی انفجاری برای زیر بغل

حرکت زیر بغل دمبل میز شیب دار : ابتدا میز را در زاویه ۴۵ درجه تنظیم کنید و به شکم روی آن دراز بکشید.در هر دست یک دمبل بگیرید و تا جایی که آرنج ها از بدن رد شوند آن هارا بالاببرید.برای جلو گیری از خم شدن بدن حین انجام حرکت ، عضلات شکم را کمی فشار دهید.از جهش و پرتاب میله جلوگیری کنید و حرکت را باحوصله و به آرامی انجام دهید.

عکس, سه تمرین قدرتمند بدنسازی انفجاری برای زیر بغل

 حرکت زیر بغل دمبل خم: ابتدا صاف بایستید  ، و دمبل هارا کنار خود بگیرید. به سمت جلو خم شوید تا بالاتنه شما با زمین موازی شود ، سپس دمبل هارا بالا بیاورید تا زمانی که آرنج ها از زمین رد شوند.برای جلو گیری از خم شدن بدن هنگام انجام حرکت ، عضلات شکم را کمی فشاردهید .حرکت را از روی حوصله و به آرامی و کامل انجام دهید و از پرتاب میله جلوگیری کنید.به هیچ عنوان سر را به جلو خم نکنید.

عکس, سه تمرین قدرتمند بدنسازی انفجاری برای زیر بغل

حرکت زیر بغل هالتر خم:ابتدا هالتر را برداید سپس به جلو خم شوید تا بالا تنه تان با زمین موازی شود.۲-آرنج هارا به پشت بدن ببرید و حرکت را شروع کنید.۳-هالتر به سمت شکم خود ببرید تا هنگامی که هالتر با شکم تان تماس داشته باشد ، بعد از چند ثانیه به حالت شروع برگردید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر