سود سهام فرد فوت شده را چطوری بگیریم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

سود سهام فرد فوت شده را چطوری بگیریم

عکس, سود سهام فرد فوت شده را چطوری بگیریم

سامانه تقسیم ارث متوفیان به زودی راه اندازی می شود تا افراد بتوانند سود سهام عدالت فرد فوت شده را دریافت کنند. بعد از آنکه ارث متوفیان و سهام عدالتشان بین وراث تقسیم شد سود هم به حساب وراث واریز خواهد شد.

آن‌هایی که سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دارند، ۵۷۵ هزار تومان و آن‌هایی که سهام یک میلیون تومانی دارند یک میلیون و ۸۰ هزار تومان سود سال ۹۹ است که باقی مانده آن‌ها را واریز خواهیم کرد، حالا اگر کسانی هستند که سود سال ۹۸ باقی مانده باشد آن را هم واریز می‌کنیم.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر