محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » سیگار کشیدن در خواب دود سیگار تعبیرش چیست

سیگار کشیدن در خواب دود سیگار تعبیرش چیست

آموزشی | ۱۵ بازدید

عکس, سیگار کشیدن در خواب دود سیگار تعبیرش چیست

سیگار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟ از نظر معبران تعبیر خواب سیگار کشیدن و دود سیگار، عصبانیت ها و کسالت های زودگذر می باشد. خواب سیگار کشیدن تقریبا ۲ تعبیر دارد، یکی برای افراد سیگاری و یکی برای افراد غیر سیگاری. البته اگر شما قصد ترک سیگار را دارید یا اینکه کمی قبل سیگار را ترک کرده اید، دیدن این خواب بدیهی است.

دود سیگار در خواب نشانه کسالت ها و ناآرامی های ذهنی زودگذر می باشد.

اگر شما خودتان سیگار مصرف می کنید، این خواب نشان دهنده حالت آرام جسمی و روحی شماست. افراد سیگاری معمولا با مصرف سیگار ذهن خود را آرام می کنند و این در خواب هم صدق می کند. این خواب نشان می دهد که در حال حاضر درون شما کنترل احساسات و اشتیاقات شما را بر عهده دارد

اگر شما سیگاری نیستید و خواب دیدید که در حال سیگار کشیدن هستید، یعنی شما حس کنجکاوی زیادی دارید و نمی خواهید دیگران به حریم خصوصی شما وارد شوند. این خواب هم چنین می تواند بیانگر یک عادت مخرب در زندگی و یا یک وسواس عجیب باشد که شما به آن مبتلا هستید، البته باید نظر خود درمورد استعمال دخانیات را هم در نظر بگیرید.

اگر در خواب در مکان هایی که سیگار کشیدن در آنها ممنوع است مشغول سیگار کشیدن بودید یعنی، شما دوست دارید چیزی را داشته باشید که متعلق به شما نیست. این خوای همچنین بیانگر حس ماجراجویی شماست، شما از تجربه های جدید زندگی به شدت استقبال می کنید.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰